Stacks Image 7205
EasyMatic znatno prispeva k zmanjšanju stroškov vzdrževanja in mazanja. EasyMatic lahko deluje bodisi z oljem ali mastjo do NLGI razreda 3, in se lahko uporablja v skoraj vsakem okolju, zaradi svojega robustnega ohišja. Z možnostjo rezervoarjev različnih velikosti, distribucijskih blokiv, elementov črpalk in programskih zmogljivosti se EasyMatic lahko nastavi tako, da bo ustrezal kakršne koli zahtevam strank.
Prednosti

- omogoči optimalno delovanje ležajev
- izboljša varnost
- preprečuje onesnaženje zaradi natančnega in neprekinjenega samodejnega mazanja
- zmanjšuje porabo masti in vzdrževalne intervale
- povečuje zanesljivost
- zmanjšuje stroške
Stacks Image 7197
Stacks Image 7201
Stacks Image 7199